قدمگاه و مسجد مقدس حضرت رضا(ع) در شهرستان بهبهان

نشریه خبری - پژوهشی روز امام رضا(ع) شهرستان بهبهان

قدمگاه و مسجد مقدس حضرت رضا(ع) در شهرستان بهبهان

نشریه خبری - پژوهشی روز امام رضا(ع) شهرستان بهبهان

قدمگاه و مسجد مقدس حضرت رضا(ع) در شهرستان بهبهان
مراسم روز امام رضا(ع) در شهرستان بهبهان .... اینجا بهبهان است؛ مسجدمقدس و قدمگاه متبرک امام رضا(ع).

بنابر شهادت اسناد تاریخی، سال 201 هـ . ق که حضرت رضا (علیه السلام) از مدینه عازم مرو بودند، از شهرباستانی اَرَجان(بهبهان کنونی) عبور و در مکان فعلی قدم گاه نماز گذاردند که به پاس این واقعه مبارک، مردم شهر نسل در نسل این مکان را مقدس شمرده و در طول دویست سال اخیر مسیر حدود 14کیلومتری این شهر تا مسجد تاریخی و قدم گاه متبرک حضرت رضا علیه السلام را با پای پیاده طی می کنند...

بیت زیر سردر قدم گاه امام رضا علیه السلام شهرستان بهبهان در سال های گذشته بوده است:

گر میسر نشود بوسه زنم پایش را
هر کجا پای نهد بوسه زنم جایش را
تبلیغات و ویژه نامه های مفید
صفحات و دسته بندی های سایت قدمگاه

رجعت در لغت، به معنای بازگشت است؛ اما از نظر اصطلاحی، به این معناست که به امر خداوند و به دست حضرت مهدی (ع) گروهی از مردگان، زنده شده و با قیام آن حضرت، همراه می شوند. بر این حساب، قبل از روز رستاخیز، مردگان به دنیا باز می گردند تا ...

منظور از رجعت چیست؟
رجعت در لغت، به معنای بازگشت است؛[1] اما از نظر اصطلاحی، به این معناست که به امر خداوند و به دست حضرت مهدی (ع) گروهی از مردگان، زنده شده و با قیام آن حضرت، همراه می شوند. بر این حساب، قبل از روز رستاخیز، مردگان به دنیا باز می گردند تا به پاداش یاوری و همراهی و درک حکومت مهدی نائل آیند؛ نیز خداوند برخی دشمنان حضرت ولی عصر (عج) را زنده می کند تا وی از آنان انتقام گیرد.[2]
علمای شیعه اعتقاد به رجعت را ملازم با پیروی از مذهب تشیع می دانند و اگر اعتقاد به امامان معصوم (ع) وجود داشته باشد، اعتقاد به بازگشت امامان معصوم (ع) و مؤمنان، قبل از رستاخیز، هم باید وجود داشته باشد و این دو لازم و ملزوم هم اند. در تمام دوران ها، بر سر اعتقاد به رجعت، اجماع علمای شیعه وجود داشته است و هیچ کس از آنان منکر رجعت نبوده اند.
علامه مجلسی در بحار الانوار، نام بسیاری از علمای شیعه را آورده است که در کتاب هایشان به اصل رجعت تأکید کرده اند.[3]
 
رجعت واجد چه هدف و فلسفه ای است؟
از آنجا که در عالم خلقت، هیچ امری بدون هدف نیست، یکی از سؤالات اصلی در مسئلة رجعت این است که چرا باید عده ای از انسان ها، خوب باشند یا بد، قبل از قیامت و در دوران ظهور حضرت امام مهدی (ع) به دنیا بر گردند؟
 
1. یاری و نصرت دین الهی
یکی از اهدافی که رجعت مؤمنان بر آن استوار است، نصرت و یاری رساندن به دین الهی در آرمان شهر مهدوی و عصر حکومت قائم آل محمد (ع) است که حکومت عدل الهی را جهانی می کند. خداوند می فرماید: «همانا فرستادگان خویش و مؤمنان را در دنیا و روزی که شاهدان برخیزند، یاری خواهیم کرد».[4]
امام صادق (ع) در تفسیر این آیه می فرمایند: «به خدا سوگند، این نصرت در رجعت است؛ چرا که ائمه و بسیاری از پیامبران در دنیا کشته شدند و کسی آنان را یاری نکرد. این مطلب در رجعت تحقق خواهد یافت.»

خداوند می فرماید: «همانا فرستادگان خویش و مؤمنان را در دنیا و روزی که شاهدان برخیزند، یاری خواهیم کرد»
 
 2. تکامل مؤمنان
بر اساس برخی روایات، یکی از حکمت ها و اهداف رجعت، به کمال رسیدن مؤمنان خالص است؛ چرا که آنان در مسیر تکامل معنوی، با موانع دشمنان رو به رو بوده اند و از تکامل باز مانده اند. از این رو، حکمت الهی اقتضا می کند که آنان مسیر تکاملی خویش را از طریق بازگشت به این جهان به پایان برسانند و در گسترش حکومت حق و آرمان شهر مهدوی، سهیم باشند. شرکت در چنین حکومتی، بی شک، از افتخارات بزرگ محسوب می شود. از این رو، امام صادق (ع) می فرمایند: «هر مؤمنی که کشته شده باشد، به دنیا بر می گردد تا [بعد از زندگی مجدّد] به مرگ طبیعی بمیرد و هر مؤمنی که مرده باشد به دنیا بر می گردد تا کشته شود [و به ثواب شهادت برسد].[5]
 
3. فخر مؤمنان، از تشکیل آرمان شهر مهدوی
در طول تاریخ، بسیاری از مؤمنان در آرزوی برقراری حاکمیت دین در سراسر جهان بوده اند و برای تحقق این هدف، بسیار مبارزه کرده اند؛ اما دشمنان دین با ظلم خویش نگذاشتند دین الهی در تمام ابعاد، حاکمیت یابد. از اینرو، بر اساس دسته ای از روایات، در دوران رجعت، مؤمنان به این جهان بر می گردند تا عزت دین و خفت و خواری ظالمان را مشاهده می کنند و از برقراری و تشکیل آرمان شهر مهدوی و حکومت عدل مهدوی، لذت برند.
امام باقر (ع) می فرمایند: «اما مؤمنان، به سوی روشنایی های چشمانشان بر می گردند [تا چشمشان با دیدن حکومت عدل امام زمان (ع) روشن شود] و اما ستمگران، بر می گردند تا دچار عذاب الهی شوند؛ چنان که خداوند می فرماید؛ و قطعاً غیر از آن عذاب بزرگ تر، از عذاب این دنیا به آنان می چشانیم.»[6]

یکی از حکمت ها و اهداف رجعت، به کمال رسیدن مؤمنان خالص است؛ چرا که آنان در مسیر تکامل معنوی، با موانع دشمنان رو به رو بوده اند و از تکامل باز مانده اند.
 
 4. کیفر دنیوی کافران و تأثر آنان از استقرار حکومت مهدوی
یکی دیگر از اهداف رجعت را چشیدن کافران از عذاب های دنیوی شمرده اند.[7]  امام باقر (ع) می فرمایند: «هیچ شخص نیک و بدی از این امت نیست؛ مگر اینکه رجعت می کند: مؤمنان بر می گردند تا اینکه عزیز شده، چشمانشان روشن شود و فجار بر می گردند تا خداوند ذلیلشان کند. آیا نشنیده ای گفتار خداوند را که می فرماید: «همانا عذاب نزدیک تر (کوچک تر) را که غیر از عذاب بزرگ تر است، به آن ها می چشانیم.»[8] عذاب نزدیک تر، به عذاب رجعت منطبق شده است.
حضرت علی (ع) در تفسیر آیة مبارک «رُبَما یوَدُّ الَّذینَ کَفَرُوا لَوْ کانُوا مُسْلِمینَ»[9] می فرمایند: «زمانی که من با شیعیان بر می گردم، بنی امیه را با خواری و ذلت به قتل می رسانم. در این هنگام، کفار می گویند که ای کاش مسلمان بودیم.»[10]
 
5. انتقام جویی از دشمنان
در پاره ای روایات، یکی از اهداف رجعت را انتقام گرفتن از دشمنان اهل بیت (ع) عنوان کرده اند؛ به طوری که یکی از لقب های امام عصر (ع) را منتقم گفته اند.
امام صادق (ع) فرمودند: «هنگامی که مصیبت [جدّم] حسین (ع) صورت پذیرفت، ملائکه به درگاه خداوند تضرع کردند. پس خداوند سایة حضرت قائم (ع) را بر پا داشت و فرمود که به وسیلة وی، از آنان که به او (امام حسین) ستم کردند، انتقام می گیرم.»[11]
 
منبع: کتاب رجعت، چیستی و چرایی، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی[1]. ابن منظور، لسان العرب، قم، ادب الحوزه، ج8، 1405، ص 114.
[2]. بحار الانوار، ج 53، ص 136 تا 138.
[3]. شیخ حر عاملی، الإیقاض الهجعه بالبرهان علی الرجعه، باب 2، دلیل 3.

[4]. مؤمن، 51.
[5]. علی یزدی حائری‌، الزام الناصب، قم، حق بین، 1397ق.
[6]. بحار الانوار، ج 53، ص 40.
[7]. همان، ص 64.
[8]. سید مرتضی، رسائل الشریف، ج1، ص 301.
[9]. بحار الانوار، ج 53، ص 64.
[10]. حجر، 2.

نظرات، دیدگاه ها، موضوعات درخواستی و مطالب خود را برای ما بفرستید  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال خبر، مقاله، دیدگاه و درخواست های مختلف

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی